Hvem er gåfotball for ?


  • For damer og herrer eller mix lag, med eller uten spesielle behov og/eller funksjonsnedsettelser. For damer over 40 år og herrer over 45 år.
  • Ingen prestasjonsidrett, men det er lov til å ha lyst til og vinne, med folkehelse, sosialt og moro som sterke motivasjonsfaktorer.
  • Tidligere nivå og erfaring uvesentlig – Gåfotball skal være inkluderende og åpent for alle, mulig å lage flere differensierte treningsgrupper.


Hvor i Norge er det etablert Gåfotball-lag ?


I dag er det flere klubber som har organiserte Gåfotballag.  Oversikt finner du her.


Hvordan bør jeg gå frem for å få etablert et Gåfotballag?


Det er ulike fremgangsmetoder og modeller her. Samle gamle gjengen,  engasjer lederne i klubben eller inviter til trening på sosiale medier osv. Man må ha klubbtilknytning, for å ha treningsfasiliteter (bane, mål, kjegler, vester osv) samt klubbdrakt. Flere av lagene er selvorganiserte og selvfinansierte og betaler medlemskontigent til klubb. Spillerne må registreres i Fiks og er forsikret.


Hvor mange spillere  må man ha for å komme i gang?


Det er flere muligheter. Spillformer, 3v3, 6v6, med eller uten keeper. FINN UT HVA SOM PASSER BEST FOR DERE!


Hva er reglene for gåfotball ?


Spillformen gåfotball er underlagt NFF sitt lovverk på lik linje med all øvrig aktivitet i NFF.
Aktiviteten er underlagt de generelle bestemmelsene i NFF sin lov og Breddereglementet.
Forhold til de vanlige bestemmelsene:
Bestemmelser utledes fra:
• Spilleregler vedtatt av IFAB som er oversatt til norsk av NFF
• NFF bestemmelser for spill på små baner i aldersklassene 13 år og eldre
• Spilleregler til IWFF (International Walking Football Federation)


Reglene finner du her.


Hvor stor bane  trenger man ?


Tilpass banen i forhold til spillform og antall spillere.


Flere turneringer i gåfotball  6v6 spilles på 20 x 40 meter stor bane med 5’ eller 7’er mål. Man kan stille med inntil 12 spillere på laget, det spilles med 5 utespillere + keeper på banen. Det er ingen restriksjoner på hvor mange bytter man har i løpet av kampen.


Det arrangeres også 3v3 gåfotballturneringer uten keeper og på mindre bane.


Hvilke aktivitetstilbud finnes ?


Det er per i dag ikke organisert seriespill. Mange lag motiveres av å ha et treningsmål. Avtal treningskamper eller meld dere på en turnering eller to. 


Det arrangeres turneringer 3v3 eller 6v6.

Følg GFNs Facebook side der vil turneringsinvitasjoner legges ut. Eller sjekk nettsidene våre under turneringer. Her blir det lagt ut informasjon. 


Det arrangeres også internasjonale turneringer for både klubb og landslag.

Hello world

Hvordan bør vi som klubb gå frem for å få etablert lag ?


En har ofte et godt utgangspunkt dersom man har/hatt oldboys og oldgirls lag i klubben. Et naturlig utgangspunkt å invitere de og fortelle om Gåfotball.  Klubbene kan ta et større samfunnsansvar og man kan beholde spillere lenger.  En unik mulighet til å bygge klubbtilhørighet og kultur.


Ildsjeler/lag som ønsker å spille Gåfotball bør man ta vare på.

.

Spillerne må ha klubbtilknytning, for å ha treningsfasiliteter (bane, mål, kjegler, vester osv) samt klubbdrakt. Flere av lagene er selvorganiserte og selvfinansierte og betaler medlemskontigent til klubb. Spillerne må registreres i Fiks  (og er dermed forsikret).


Hvorfor bør vi som klubb legge rette for Gåfotball ?


Klubbene kan minske frafallet i fotballen med rekruttering av ¨eldre".

Gåfotballspillere kan være mulige bidragsytere for ¨Klubben¨ - ny kjærlighet,medlemmer, dugnad, hjelp på hjemmekamper, trenere, frivillige, styremedlemmer og lignende.


Det gir et sterkt idrettspolitisk signal, div. forbund, kretser og klubber som tar et enda større samfunnsansvar.


Hvordan er landslagene organisert?


Norge p.t. har 3 damelag i 40+, 50+ og 60+ klassene, 4 herrelag 45+, 50+, 60+ og 70+ klassene. 


Kriterier uttak landslag – spillerne representerer Norge;

  • Er aktive Gåfotballspillere på lag 
  • Har fotballforståelse og fotballferdigheter
  • Kan delta på uttakstrening
  • Kan delta landslagssamlinger (bli samspilte)


Hvem tar ut landslagene?


Det er utnevnt landslagsansvarlig per lag. De landslagsansvarlige har ansvaret for å organisere uttak, nominering, samlinger, reiser og opphold samt spilledisponeringer i kamper/turneringer. 


Økonomi?


Alt er i utgangspunktet selvfinansiert (deltakelse, opphold og reise) men vi får landslagsdrakter av NFF til bruk under landslagsturneringene. I tillegg søker vi om ekstra støtte til enkelt turneringer.

Hello world