Samarbeidspartnere

Ny samarbeidspartner på plass 

Vi er ekstremt glade for å ha Söderberg & Partners med på laget. Finansiell støtte og muligheten til å nå ut til nye klubber, spillere og samarbeidspartnere gjennom bedriftens kanaler er avgjørende, sier Terje Martinsen, styreleder i Gåfotball Norge. 

– Vi har initialt rettet oss mot bransjer som ser gevinster i at folk fortsetter å være sosialt og fysisk aktive etter en yrkesmessig eller sportslig karriere er over, fortsetter Martinsen. – Dette gjelder jo så absolutt for forsikring.

– Gåfotball er en spennende satsning som vi ser fram til å følge med på, sier Jan Kjetil Hvamstad, administrerende direktør i Söderberg & Partners. – I en tid med en økende andel eldre, er det viktig med sosiale møteplasser som oppmuntrer til fysisk aktivitet. Gåfotball er et prosjekt som helt klart fremmer folkehelsen gjennom tilrettelagt aktivitet, fortsetter han.