Morsomt, sosialt og inkluderende

Gåfotball Norge

Hva er Gåfotball ?


Gåfotball eller Walking Football som det også kalles, er som akkurat som det høres ut som. Det er fotball hvor du kun kan gå. Ingen taklinger er tillatt, alt for å redusere skader.  Gåfotball handler om folkehelse og fotballglede, en glimrende mulighet å spille fotball hele livet. 

Gåfotball er en voksende sport i Europa og i England spesielt. Gåfotball er stort i Tyskland og Nederland. I Sverige er det sterk fremvekst av nye lag. Danmark er også i gang, som gir oss muligheter for et fint nordisk samarbeid.


Gåfotball Norge


Gåfotball Norge (GFN) er en norsk interesseorganisasjon som har som mål å spre det glade budskap om Gåfotball, øke kunnskapen og få flere aktive spillere/lag i Norge. Gåfotball ble introdusert for Terje Martinsen gjennom et europeisk prøveprosjekt hvor Vålerenga samfunn i 2016 startet opp med gåfotballag.   


Gåfotball Norge med Terje Martinsen i spissen og flere Gåfotball-ambassadører, jobber i samarbeid med Bedriftsidretten, kretser og klubber.


GFN har siden 2021 vært medlem i det internasjonale forbundet IWFF (International Walking Football Federation) som har over 30 medlemsland.


IWFF er en non-profit organisasjon som også arrangerer EM og VM.


Gåfotball Norge deltar også på internasjonale turneringer med landslag.


Samfunnsansvar og spilleglede 


Det et sterkt idrettspolitisk signal,  når forbund, kretser og klubber tar et enda større samfunnsansvar ved å tilrettelegge for gåfotball.

Gåfotball kan minske frafallet i fotballen og øke rekruttering av ¨eldre.¨  Og kanskje det viktigste ved å tilby arenaer for fysisk aktivitet  som kan gi en god mental helse, sosial inkludering og trygghet.


Demensprosjekt


Gåfotballen er også engasjert i et prosjekt for personer med demens. Gåfotball Norge, sammen med Nasjonalforeningen for Folkehelse og Flint Fotball i Tønsberg, har igangsatt et pilotprosjekt for å se på hvordan effekten av gåfotball kan benyttes for å stimulere demente fysisk og psykisk. Forskerteam fra Universitet Sør-Norge har fulgt prosjektet.

Det har vært en spennende reise gjennom snart ett år, med svært god effekt for deltagerne. Det skal nå legges til rette for et nasjonalprosjekt. Kontakt oss ved spørsmål.